Etter Corna

| Du, Christer? | Ja, Farhan? | Hva tror du kommer etter Corona? | Sol! | Det er jo sol | Jepp! Duggfrisk og iskald med en skive lime i den og´

Related Posts

Next Post

Gugel anbefaler

Gugel kategorier