Stikker

| Du, Christer? | Ja, Farhan? | Da stikker jeg! | AU! | Ikke sånn da, dummen | Javel? Da venter jeg med fantomsmerter til du er tilbake

Related Posts

Next Post

Gugel anbefaler

Gugel kategorier