Hvor farlig er Corona

| Du, Christer? | Ja, Farhan? | Hvor farlig er denne Corona-epidemien tror du | Frykten er farlig. Selve sykdommen dreper | Er ikke det farlig da? | Nei. Dø er absolutt. Frykt er bare slitsomt

Related Posts

Next Post

Gugel anbefaler

Gugel kategorier