Sentralbanksjef

| – Du, Christer? | – Ja, Farhan | – Jeg vil bli sentralbanksjef | – Hvorfor det, bror? | – Jeg er helt sentral her, tåler bank og er litt sjef! | – Da skal jeg bli rosa badeand. Det er enda mer relevant

Related Posts

Next Post

Gugel anbefaler

Gugel kategorier