Media Eksponert

| Du, Christer? | Ja, Farhan | Er du «media-eksponert»? | Som i hvordan da? Kjendis?? | Som ved at noen kan komme til å stjele identiteten din? | Da er man ikke eksponert. Da er man ekspropriert!

Related Posts

Next Post

Gugel anbefaler

Gugel kategorier