Språkrådet: Influsensa=hunkjønn – Influenser=hankjønn

Språkrådet: Influsensa=hunkjønn – Influenser=hankjønn

Språkrådets anbefaling i bruken av nyordet slår ned som en bombe i bloggerkretser. Rådet mener at Influenser er en sykdom, og ikke avledet av det likelydende engelske uttrykket. Videre mener man også at alternativet “påverkar” skal brukes i nynorsk som et alternativ til bokmålsformen “infeksjonspredning”.

– De får finne seg et annet navn, sier fagansvarlig Georg Iner i Språkrådet; – Dumme ungdommer skal ikke være forbilde for andre i feil bruk av spræket vårt. Det får holde at de ikke klarer å uttale sk- og skj-lyder på Youtube. De får ikke fritt ødelegge skriftspråket.

Fagansvarlig Georg Iner i Språkrådet

Etter at stortinget i fjor høst vedtok av Språkrådet ikke lenger bare skal ha rådgivende funksjon, er nå språkrådet i en prosess der navnet endres til enten Norsk Språkmyndighet eller kortformen SI, i tråd med at NSB skiftet til VY og Påtalemyndigheten skifter navn til FY.

– Det betyr at rådets beslutninger ikke lenger er svada ingen følger, sier Iner videre; – Nå skal min vilje bli lov! Det er jeg som bestemmer! Jeg er hersker og du er en MARK!

Iner setter seg ned, puster ut og beklager utbruddet, men innrømmer at jobben noen ganger kan være frustrerende, men at orden Influenser uansett nå tatt.

– Får en kvinne heretter influensa, er hun heretter å anse som “influensasmittet” på begge målføre, sier han og avslutter; – Blir en mann heretter influensasmittet, er han å anse som en “influenser”, alternativt “plusk” eller på nynorsk “daudsjuk”.

– Det er ille nok at de ikke får til uttalen på YouTube, sier Georg Iner.