Jomfruforening mangler nye medlemmer

Jomfruforening mangler nye medlemmer

12- Er jomfruer en utdøende art?, spør man seg i jomfruforbundet. “Norsk Forening for Jomfruelighet” melder om store vansker med rekruttering, og er nå redd for at de må sette aldersgrensen for medlaemskap ned til 22 år.

– Vi har hele tiden ment at jomfrudom før inngått og etablert ekteskap har vært en selvfølge, sier formann og pressetalsmann i foreningen, Lita Nedtvedt. Foreningen har av den grunn satt nedre aldersgrense for medlemskap til 22. Man vet foreløpig ikke om årsaken til medlemsnedgang skyldes denne grensen eller andre forhold.

Formann i foreningen, Lita Nedtvedt er oppgitt over utviklingen.

– Sannheten er at vi ikke har fått nevneverdig flere medlemmer siden 1973, innrømmer Nedtvedt; – Problemet er ikke at vi ikke får nye medlemmer, men snarere hva vi har valgt å kalle naturlig avgang.

Å gå gjennom medlemeslistene sammen med Lita er nedslående lesning. Etter å ha vasket registerert mot folkeregisterets database stod vi tilbake med to medlemmer, men ettersom medlem nummer to siden dess var blitt bestemor og ikke hadde noen kjent adosjon inne i bildet, ble dennes jomfrudom stilt i tvil.

– Dette er også blitt et et økonomisk problem for foreningen, forklarer Lite Nedtvedt videre; – Jeg har et årsmøtevedtak på at formannen ikke betaler medlemskapsavgift og det er kun betalende medlemmer som mottar statsstøtte. 

– Som et siste desperat tiltak forsøkte styret med å sette opp medlemsavgiften til å dekke formannens lønn, men det gikk bare i null for min det, puster hun oppgitt.

Tross flotte møtelokaler var deltakelsen ved fjorårets landsmøte nedslående. Vel og merke ble bildet tatt, mens formannen selv var på do…