Naturistpartiet stiller liste ved valget i Midtre Gauldal – Mener alle må få shoppe naken!

Naturistpartiet stiller liste ved valget i Midtre Gauldal – Mener alle må få shoppe naken!

12Det nyopprettede Naturistpartiet forteller i en pressemelding at de ved høstens lokalvalg stiller liste ved kommunevalget i Midtre Gauldal, en liten kommune vest på Østsortra. Partiet forlanger primære rettigheter til alle naturister i kommunen, og ønsker at man nå skal kunne gå naken både i kirken og på “cooperativen”.

Vi ser en stadig fremvekst av såkalte en-sakspartier i landet i disse valgtider. Mange av disse har ikke annet politisk ståsted utover sine fanesaker. Det gjelder imidlertid ikke Naturistpartiet i Midtre Gauldal.

Partiformann og stifter, den 62 år gamle gardbrukeren og svinerøkteren Per V. Ersfjord ute i fri dressur.

Vi har tatt en kort samtale med nyvalgt leder for partiet, , opprinnelig fra tettstedet Hauka i midtre Gauldal.

På spørsmål om hvorfor de stiller til valg med en så spesifikk sak, repliserer Ersfjord at det på det nåværende tidspunkt, hverken lokalt eller rikspolitisk, er INGEN partier som har tatt opp denne utrolig viktige saken. Erfjord mener videre at dette ikke er bare en lokal fanesak, men etter hans mening er utrolig viktig for Nordmenns psykiske ve og vel.


Naken i butikken

– Det finnes ikke noe i verden som er mer naturlig enn å rive av seg fillene og sprade omkring slik vår skaper har kreert oss, sier Ersfjord på spørsmål om hva bakgrunnen for denne bevegelsen er. Han mener videre at typiske eksempler der det bør være et hvert individs naturlige rett å gå naken er på kommunehuset, kirken og ikke minst i dagligvarebutikken.

Partiets eneste kvinnelige medlem, Laila Lettvinten bruker moped i tjenesten som landpostbud

Ersfjord har vært på kant med flere i bygdesamfunnet tidligere, da han ved flere anledninger har besøkt den lokale svømmehallen på den lokale Framhaldsskulen og badet i bare nettoen.

 

– Dette endte litt uheldig, forklarer han; – Jeg hadde natten føre vært plaget med en erotisk drøm og de tankene kom tilbake til meg mens jeg svømte. Slik kan jeg ikke nekte for at penis var litt glad da jeg kom opp av vannet samtidig som elvene hadde sin svømmetrening.
Han presiserer at ereksjon er like naturlig som diaré …og er bare glad han ikke led av det siste.

Fremtiden i rikspolitikken

Per V. Ersfjord ser nå for seg en fremtid i rikspolitikken, der han vil kjempe for våre grunnlovsfestede rettigheter og fremme krav om naturiststrender i hver eneste kommune. Han er smertelig klar over at Midtre Gauldal er en innlandskommune med få andre vannforekomster enn et lite elvestryk uten mulighet for hverken bading eller strender …men at kampen må begynne et sted.

Partiets politiske talsmann, Varg Venerisk, vil gjerne være anonym

Han påpeker hvor viktig det er for den mentale helsen og at sykefravær sannsynlig vil synke betraktelig, dersom de som ønsket det fikk gå naken på jobb. Han kaller også partiet “grønt” da det er en klar miljøgevinst ved mindre klesbruk. Han mener også at ved å få frem et større kroppsfokus, vil folk være flinkere til å ta vare på helsen sin, og dermed blir mer bærekraftige.

Han ser også for seg mindre belastning på landets sykehjem, da de eldre nå vil bli friskere med økt opplevd frihet.


Andre politiske saker

Ved spørsmål om hvilke andre politiske saker og hvor Naturistpartiet står, blir han litt tom for svar, men mener at mangfold er bra. Han vil selv invitere tre Svenske og en Dansk mann han kjenner til å bosette seg i kommunen, men ser helst at vanskeligstilte uten fast jobb og inntekt kan hjelpes med sine naturistrettigheter der de er.

Partiet har ofte utflukter for medlemmene. Her på Systembolaget i Helsingköping

Han mener også vagt at partiet er for kommunal måking vinterstid og at salting av torget i Hauka ikke er nødvendig, med mindre det har snødd. Enn så lange har ikke Hauka noe bytorg, men Ersfjord bedyrer at dersom plassen foran dagligvaren blir definert som torg noen gang, vil han kjempe mot salting.

Han legger også avslutningsvis til at partiet velger å stå nøytralt i synet på bompenger og ekornets sivilrettslige ståsted som mulig matkilde for varm skolelunsj til barn i grunnskolen.