Norske foreninger og særforbund du ikke ante at fantes

Norske foreninger og særforbund du ikke ante at fantes

Norge er et inkluderende samfunn med stor takhøyde (Minimum 2,40 m. i private hjem …i følge bygningsforskriftene) og grunnlovsfestet ytringfrihet (..så lenge man ikke inkluderer Facebook som en del av samfunnet) Som et resultat av dette mangfoldet popper det hvert år opp nye foreninger, klubber og særforbund av ymse slag. De fleste er hverken godt kjent eller vel besøkt, men statsstøtte har man krav på like herlig.

Gugel.no bringer deg i dag den ukomplette listen over foreninger og forbund,som aldri finner veien inn i registrene i Brønnøysund …for å si det slik:

 • Norges Andy Capp-forbund – Særforbund for særinteresserte i sære tegneserier. Funksjonshemmede er også velkommen.
 • Norsk forening for etisk innavl – Et forbund som ønsker å holde en “renslig genpool”, som de kaller det. Stiller strenge krav til habilitet.
 • Natursvinsammenslutningen – En forening for de som liker å tømme driten sin langs småveier, og i naturen generelt. Foreningen tar ikke imot politikere som skal spre driten sin utover riksmedia.
 • Norsk Turstiforening – Driver utleie av stier til bruk i fjord og fjell. Drift av hytter og vandrerhjem får andre ta seg av.
 • Sosialistisk Høyreparti – Et politisk parti godt under sperregrensen. Preget av intern splid og store maktkamper i ledelsen. Partiet forsvarer mistilliten med at de tross alt har flere “snakkinger”, enn høringer.
 • Miljøpartisanerne – En underavdeling av “De gule vestene”. Man ser dem ofte stå og demonstrere ved siden av kjøretøyene sine ved tungt trafikkerte hovedveier over hele Østlandet.
 • Kjell Fellow Losjen – En forening for forvirrede, halvgamle menn – drevet av Odds bror; Kjell.
 • Norsk Luthersk Massasjesamband – Medlemmene driver kun seriøs massasje uten “happy ending”. Skulle det komme til misforståelser, løses dette ved forbønn og håndspålegging.
 • Tamlegeforeningen – Et nystartet forbund for leger, som ikke har noen fastlegepasienter blant sine venner på Facebook.
 • Gjerne-med-tall-arbeider-forbundet – Et interesseforbund for barnehageansatte som angrer på at de ikke gikk ferdig revisorutdanningen.
 • Det Norske Bordell-institutt – Deler ut årlige priser til sjokkerte gårdeiere, som ikke er oppdatert på hvor deres leietakeres ekstrainntekter kommer fra.
 • Forente Ansjoser – Et opprop mot forfinede vaner i oppdrettsnæringen.
 • Bibelbeltekampanjen – Et initiativ mot servering av for mye kjeks og fete kaker til kirkekaffen.
 • Harald Eia-menigheten – En utbrytergruppe med humorister fra Maranata, som mener at de er litt mer intelligente enn de andre religiøse humoristene.
 • For-fatter-foreningen – Et støtteforbund for alenefedre, både med og uten barn.
 • Fri-snekkerne – En forening som påstår at de er mye eldre enn Frimurerne, og at de stammer helt tilbake fra når folk bodde i tre-huler.
 • Tall-i-barn – Leksehjelp, helt uten formålsparagraf.
 • Foreningen for taktikkskadde – Et forbund for NAV-klienter, som føler utestengt fra NAV-kontorene.
 • Norges Matrettsforbund – Forbundet for maratonspisere.
 • Skitforbundet – En utbrytergruppe med møkkete bakglatte ski og frostskader på rompeballene.
 • Norges Sorteringsforbund – Et fagforbund for takstmenn og andre som vet at ubrukte isbiter skal kildesorteres som restavfall.
 • Apatiforbundet – Et forbund helt uten agenda og formålsparagraf.

Medlemmer av Apatiforbundet, sier sin mening – ute i felt!

 • Kemnerklubben – En forening for vingeklipte og andre former for “KUPERT karriære” innen pengeinnkrevning på statans vegne. Forbundet er opprettet spesielt for de som føler seg HUNDset av effektivisering og sentralisering i etaten.
 • Norges Tapetseringsforbund – Et forbund for løsemiddelskadde takstmenn, som ikke vil inn i nybygg før de er vurdert muggfrie og innflyttingsklare. Sistnevnte gjelder bygget og ikke personen.
 • Rovfiskarlaget – Et forbund for nyrike krillfiskere uten magemål, som opererer i norske bilands-områder i Arktiske og Antarktiske strøk.
 • Noregs Saueskjendarlag – Et forbund som støtter produksjonen av høye slagstøvler med plass til et ekstra par bein oppi.
 • Norges Riskkringkasting – Forbundet for nærsynte kulestøtere og diskoskastere med dårlig retningssans.
 • Åndenes Fellesråd – Forbundet for sjamaner og andre adelige, som ikke klarer å holde kjeft om eget seksualliv. Et særforbund, så sært at det spøker for nedleggelse.
 • Forbundet for egofile, episke- og taps-prosjekter – En forening for statsansatte byggherrer, og andre stortingspresidenter som driver med ting de ikke kan.
 • Utelivets Hovedorganisasjon – En typisk dagen-derpå-forening. Driver lobby-virksomhet mot Mattilsynets og Arbeidsmiljøetatens kontroller.
 • Den kongelige Norske feilforening – Forening for adelige og andre med blått blod …og førerkort for trailer.
 • Virke – Sammenslutning av ved-selgere, som håper på en kald vinter.
 • Eklektiforbundet – Særforbund for selektivt multifaktorielle.
 • Norges sjekkforbund – Forbund for de som fortsatt sverger til bankremisser. Må ikke forveksles med Norges Sjekkforbund (med stor S) som driver med akkurat det samme i privat regi og egen vinnings hensikt.
 • Bananetisk Forbund – Et særforbud for “Banan-svensker” og andre bransjeansatte, som forstår forskjellen på bøying av “GuleBøj” mot høyre eller venstre.
 • Norges Autonomiforbund – Tidligere kjente som Norges Anitpatiforbund, helt til ei-bilen vant popularitet. Da var alle lovnader til skikkelige bilister glemt.
 • Mannegruppa Vidkun – Forening for tidligere politiske ledere og utenriksministre som mer enn gjerne “selger ut” eget parti og “homser seg til” for fiendtlige politiske fraksjoner i egen vinning. Som regel blir de degradert, men ut av skapet kommer de aldri.